Репрацевлаштування

Програма працевлаштування звільнених, або «аутплейсмент», це пошук професійних здібностей у тих працівників, які знаходяться під загрозою звільнення, або з якими вже розірвано трудову угоду, з подальшим їх працевлаштуванням. Це також стосується людей, які звільнені з посад з причин, пов’язаних з ліквідацією або реорганізацією їх компанії.


Основною метою даної послуги є пом’якшення наслідків, викликаних звільненням. Програма підготовлена з метою допомоги звільненим співробітникам, щоб допомогти їм ефективно вийти на ринок праці і подолати стрес, викликаний втратою роботи. Аутплейсмент включає в себе професійні та психологічні консультації, навчання і прямий пошук роботи, адаптований до професійних здібностей претендента.

Переваги аутплейсменту з точки зору працівників:

 • Доступ до робочих місць в промисловості на місцевому ринку.
 • Економія часу та підвищення ефективності в пошуку роботи.
 • Доступ до інформації про можливості кар’єрного росту на тій чи іншій посаді.
 • Можливість перекваліфікації завдяки направленням працівників на професійні курси.
 • Посилення мотивації та самооцінки шляхом проведення семінарів, метою яких є надання знань та навичок, необхідних на ринку праці.
 • Скорочення негативних емоцій, пов’язаних зі звільненням.
 • Збільшення шансів на майбутнє працевлаштування.
 • Отримання постійної психологічної, технічної, юридичної та адміністративної підтримки.
 • Підтримка нормальних взаємовідносин з колишнім роботодавцем.
 • Надання позитивних рекомендацій для зацікавлених роботодавців.
 • Підготовка до співбесіди з потенційними роботодавцями і підготовка пакету документів для майбутньогого працевлаштування.

Перевага аутплейсменту з точки зору роботодавців:

 • Підвищення лояльності працівників в компанії, їх розуміння складного становища компанії, яка дбає про скорочених працівників.
 • Поліпшення умов праці та міжособистісних відносин всередині компанії.
 • Інші співробітники знають, що якщо вони будуть звільнені, то також будуть включені до програми аутплейсменту.
 • Можливість використання частини зекономлених на скороченні співробітників коштів на підвищення оплати інших працівників та, як наслідок підвищення ефективності їх праці.
 • Поліпшення іміджу компанії в очах місцевої громади та підрядників.