Аутсорсинг – це передача всієї або певної частини підприємницької діяльності або виробничого процесу зовнішній структурі для підвищення економічної ефективності. Він дозволяє клієнтові фокусуватися на ключових стратегічних бізнес процесах, віддаючи ТДВ ГОВЕРЛА Аутсорсинг & Рекрутмент Компані можливість реалізації окремих другорядних процесів.

Основні переваги аутсорсингу:

  • Оптимізація витрат, пов’язаних з працевлаштуванням.
  • Відповідність трудових ресурсів реальним потребам замовника.
  • Економія часу.
  • Досвід професійних консультантів, за підтримки яких можливе впровадження нових ключових рішень, часто інноваційних, для більш швидкої реалізації змін у бізнес-процесі.
  • Прозорість всіх процесів і рішень.
  • Швидке адаптування персоналу до змін у зовнішньому економічному оточенні та у внутрішній бізнес-політиці підприємства.
  • Допомога у стратегічному розвитку компанії клієнта, спільне вирішення проблем.
  • Підвищення рівня лояльності співробітників.
  • Підвищення якості та ефективності діяльності компанії клієнта за рахунок підвищення мотивації співробітників. Як це не парадоксально, внутрішній персонал компанії буде радий брати участь у
  • співпраці із зовнішніми консультантами. Іноді основою цього є бажання розвиватися, іноді бажання догодити керівництву.